O nás ...Kdo jsme

Naše ordinace Praktického lékaře pro dospělé zahájila činnost dne 1. 9. 2012 na ulici Zahradní. Od 5. 3. 2018 pokračujeme v nově zrekonstruovaných prostorách na ulici Legionářská 211/28, Kuřim.

MUDr. Iva Laštůvková

 • narozena  1977 v Brně
 • maturita na Gymnáziu Slovanské nám. 7, Brno v roce 1995
 • absolutorium Lékařské fakulty MU v Brně r. 2001
 • v rámci studia na LF aktivní účast na SVOČ

1.    Ústav imunologie a klinické alergologie nemocnice U sv. Anny Brno, Imunitní faktory mateřského mléka a atopická reaktivita u plně kojených kojenců s vysokým rizikem atopie v r. 1998

2.    Interní hematoonkologická klinika FN Brno, prac. Bohunice, Nežádoucí účinky terapie bisfosfonáty u pacientů s mnohočetným myelomem v r.2001


 • atestace z Interní medicíny I.st. v roce 2005
 • atestace z Všeobecného praktického lékařství v r.2011
 • odborná specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru Všeobecného praktického lékařství v r. 2011
 • licence ČLK pro výkon: soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru všeobecné praktické lékařství v r. 2011
 • diplom celoživotního vzdělávání udělený ČLK s platností do roku 2021
 • kurz k užívání elektroterapeutického přístroje Rebox Physio Classic v r. 2012
 • v letech 2001 – 2011 lékařka FN Brno, pracoviště Bohunice na Oddělení klinické onkologie, Interní hematoonkologické klinice, příjmová interní ambulance Městského interního oddělení  a následně Kliniky interny, geriatrie, ošetřovatelství a praktického lékařství

Jitka Smutná

 • zdravotní sestra s dlouholetou praxí v ambulantním provozu ordinace praktického lékaře pro dospělé

Naše činnost

Zajišťujeme kontinuální péči již registrovaným pacientům, přijímáme nové pacienty k registraci, zajišťujeme komplexní odbornou diagnostickou, léčebnou, preventivní a závodní péči v rozsahu odbornosti Všeobecného praktického lékaře.

Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami registrovanými v České republice.